Markkinatutkimuspalvelut

 

AV-GROUP RUSSIA tarjoaa laadukkaita tutkimus- ja kartoituspalveluita ja tuottaa tutkittua tietoa asiakkaista, markkinoista, kilpailijoista ja toimintaympäristöstä sekä nykyisen että uuden liiketoiminnan tueksi. Seuraamme jatkuvasti markkinatilanteen kehitystä ja trendejä paikan päällä, kartoitamme ajankohtaista tietoa maanlaajuisesti.

 

Markkinaselvityksen avulla asiakkaamme saavat oikeaa ja sovellettavaa tietoa potentiaalisista asiakkaista ja markkinoista:

 • Ketkä ovat asiakkaita
 • Mitä asiakkaat tuotteelta odottavat
 • Onko tuotteella markkinoita
 • Mikä on markkinoiden koko ja rakenne
 • Mikä on kilpailutilanne
 • Ketkä ovat kilpailijoita ja miten kilpailijat toimivat
 • Mihin liiketoiminnan kilpailuetu perustuu

Ajankohtainen ja oikea tieto auttaa menestyksekkääseen asiakashankintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa ja kiristyvässä kilpailutilanteessa Venäjällä.

 

Jokainen markkinaselvitys räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Selvitykset voidaan laatia suomen, venäjän tai englannin kielellä.

 

Valmistelurahoitus pk-yrityksille


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi myöntää haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun harkinnanvaraista valmistelurahoitusta. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan valmistelurahoitus suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät pk-yritysten:

 1. valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita;
 2. uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä;
 3. kansainvälistymistä; tai
 4. kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä.

Valmistelurahoitus on avustus, jota myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 euroa.

 

Lisätietoa:

http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16607&area=7546&lang=1


Ota yhteyttä ja tee oikea päätös!


Ottakaa yhteyttä yritykseemme, AV-Group Oy, niin autamme teitä mielellämme!

 

                       logo_av-group


venäjän kaupan konsultointi | venäjän kaupan asiantuntija | venäjän myynti | moskova yritysjohdon konsultointi | venäjä vientirenkaat | venäjä myynnin kehitys | venäjän markkinatutkimus | etabloitumispalvelut venäjälle | apua venäjän kauppaan | venäjän kaupan kehittäminen |Яндекс.Метрика